Hayu masi, shawash ili’i pi chinook kanim tilixam

hayu masi, shawash ili’i pi chinook kanim tilixam, pus msayka munk-miłayt msayka shati kʰapa Spotify.

shawash ili'i pi chinook kanim tilixam

msayka munk pus hayu nayka təmtəm qʰanchi na hayu-munk-hilu-ili’i nsayka málax̣ 🙂