Why Father St. Onge isn’t answering your Chinook letters…

<Rev. L.N. St Onge.> Aias lili iaka sik Pir Sint Onsh, kakwa wik kata iaka mamuk pipa kopa msaika. Iaka yutl tomtom kopa msaika. Tlus kanawi msaika mamuk hilp iaka kopa styuil. “For… Continue reading